Αρωματικά Sticks

Αρωματικά χώρου που διαχέεται άρωμα μέσω ξύλινων sticks